ISOLA Mestertekk – SBS asfaltový pás

mestertekk asfaltovy pas
SBS asfaltový pás Isola Mestertekk je jednovrstvová, mechanicky kotvená strešná krytina, vyvinutá pre použitie na šikmých a plochých strechách s bridlicovou povrchovou úpravou. Môže sa klásť na všetky bežné druhy strešných konštrukcií a podkladov, na zateplené strech, aj na odvetrávané strešné konštrukcie. Isola Mestertekk je asfaltový SBS pás vhodný pre použitie ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie. Asfaltový pás Isola Mestertekk bol špeciálne vyvinutý pre tvrdú nórsku klímu.

Vybrané technické vlastnosti výrobku:

 • Pevnosť v ťahu na bežný meter = viac ako 1,5 tony.
 • Rozťažnosť SBS polmerasfaltu – viac ako 2500%
 • Roztažnosť polyesterovej vložky viac ako 20% pri -20°C a viac ako 40% pri +23°C.
 • Pevnosť v spoji = 1,200 N, d=40 mm, s guľatou podložkou Isola d = 40 mm.
 • Obsah PVC = 0,00%
 • Životnosť: viac ako 30 rokov.

Asfaltový pás Isola Mestertekk má následujúce certifikáty:

 • Nemko Certification AS, Licence č. 538, dodatok 4.
 • The Norwegian Building Research Institute, Technické osvedčenie č. 2022.
 • The Norwegian Building Research Institute, Certifikát výrobku 1071-CPD-1100.
 • Prehlásenie o zhode
 • Certifikát výrobku 1071-CPD-1100.
 • Isola Mestertekk má CE označenie
 • Isola Mestertekk spĺňa požiadavky požiarnej klasifikácie B ROOF (+2) v spojení s normou EN 13501-5 pre všetky druhy podkladov.
 • Testy boli vykonané podľa normy ENV 1187-2.
 • Isola je certifikována podľa požiadavkov obsiahnutých v norme NS-EN ISO 9001:2000.

sbs afaltovy pas mestertekksbs asfaltove pasy mestertekkisola mestertekk asfaltove pasy

 

Súvisiace: